Gegevens-
bescherming
sigikid Logo
 


Onze principes voor gegevensbescherming


Verzamelen, verwerking en gebruik van uw gegevens
Onze tradeshop is bedoeld voor klanten die al eerder artikelen bij ons hebben gekocht. Daardoor hebben wij al een aantal gegevens van u die wij hier weergeven. Dat betekent dat wij uw goedkeuring voor opslag van deze gegevens al hebben ontvangen. Naast de al beschikbare gegevens, moet u bij de registratie een e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord opgeven. Uw e-mailadres is nodig om uw gegevens te bevestigen en informatie over uw orders te kunnen toezenden.
Uw goedkeuring kunt u op elk moment intrekken door het account te laten blokkeren. In dat geval blokkeren wij uw account en wissen dit zodra de fiscale en handelstermijnen zijn afgelopen.
Onze nieuwsbrief ontvangt u alleen wanneer u zich daarvoor heeft geregistreerd.

Doorgeven van persoonlijke gegevens
Gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan logistieke partners voor zover dat voor de afwikkeling van de zending nodig is.

Gebruik van cookies
Om bij ons te kunnen bestellen, worden er enkele gegevens op uw computer opgeslagen in een klein tekstbestand. Hiermee wordt het gebruik van enkele functies mogelijk gemaakt wat anders niet mogelijk is.

Gegevensbescherming
Onze servers en internetpagina's zijn volgens de laatste stand van de techniek beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

Rechten voor de bescherming van persoonsgegevens
Volgens de huidige wetgeving heeft u recht op kostenloze informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen. In enkele gevallen kunt u verzoeken om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of wissen.

Overige vragen
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met
sigikid, H. Scharrer und Koch GmbH & Co. KG
Am Wolfsgarten 8
D - 95511 Mistelbach
Tel.:09201 7010
E-Mail: info@sigikid.de